קורסים והכשרות

הכשרת מטפלים בגישת די.בי.טי

קורס מקוון של מכון אופק

4 בספטמבר 2022

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית

מיומנויות די.בי.טי עבור אנשי חינוך

מרצות הגב' דנה ספקטור גב' נורית שחר

6 בנובמבר 2022

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית

יסודות הדי.בי.טי - תיאוריה ומיומנויות

מרצה: גב׳ דנה ספקטור

10 בנובמבר 2022

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית

תכנית הכשרה שנתית בדי.בי.טי

מרכזת התכנית ומנחה: ד"ר יפעת כהן

22 בנובמבר 2022

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית

פסיכותרפיה בהשראת די.בי.טי

מנחה: ד"ר יפעת כהן

14 במרץ 2023

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית

טיפול בהורות בשפת הדי.בי.טי

מרצה: ד"ר יפעת כהן

16 במאי 2023

מתחיל בתאריך:

תוכנית ישראלית