top of page
קורסים והכשרות
קורסים והכשרות - צוות מכון אופק

הכשרת מטפלים בגישת DBT

קורס מקוון של מכון אופק

הקורס הבא יתקיים בספטמבר 2023 – מתעניינים מוזמנים לשלוח מייל לכתובת המכון ofekdbt@gmail.com

תוכנית ישראלית

יסודות ה-DBT - תיאוריה ומיומנויות

מרצה: דנה ספקטור. במסגרת התכנית הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

הקורס החל - ההרשמה סגורה. הקורס הבא יחל באוקטובר 2023

תוכנית ישראלית

תכנית הכשרה שנתית ב- DBT

מרכזת התכנית ומנחה: ד"ר יפעת כהן

ההרשמה סגורה

תוכנית ישראלית

פסיכותרפיה בהשראת DBT - ההרשמה עדיין פתוחה!

מנחה: ד"ר יפעת כהן

ההרשמה פתוחה

תוכנית ישראלית

טיפול בהורות בשפת ה-DBT - ההרשמה עדיין פתוחה!

מרצה: ד"ר יפעת כהן

ההרשמה פתוחה

תוכנית ישראלית
קורסים והכשרות בחו"ל (מקוונים)
פנייה למכון בנוגע לקורסים, הכשרות, סדנאות, הדרכות
bottom of page