top of page

הכשרת מטפלים בגישת הדי.בי.טי

קורס מקוון של מכון אופק

  • הסתיים
  • קורס מקוון

אודות הקורס

הכשרת מטפלים בגישת טיפול דיאלקטי התנהגותי ההכשרה כוללת שלב א': קורס די.בי.טי תיאורטי - 7 ימים מרוכזים החל מ 4.9.22 שלב ב': קבוצת לימוד מיומנויות - 6 מפגשים של שעתיים וחצי בסיום החלק התאורטי החל מ 24.10.22 שלב ג': הדרכה קבוצתית למשך שנה לפחות, אחת לשבוע בין התאריכים 5.12.22-26.6.23 עלויות הקורס קורס מלא - תאורטי + סדנת מיומנויות ₪4950 קורס תאורטי בלבד ₪3600 קורס תאורטי ללא הורות דיאלקטית ₪2625 קורס מיומנות בלבד ₪1352 ***לפרטים נוספים העתיקו את הקישור הבא*** https://bit.ly/3nyLi4b -- להרשמה העתיקו את הקישור הבא -- https://bit.ly/3NJOMvf


bottom of page